Общи условия

ДАННИ

ИМАК ООД е фирма работеща в областта на индустриалните подови покритияхидроизолационните системи, рязането и пробиването на бетон, ремонта и укрепването и  строителната химия.

 ИМАК ООД ( BG 200172969), гр. Пловдив, ул. Недялка Шилева 5
Представлявано от Деян Симитчиев
Сайт – www. imakood.com

телефон за връзка: +359 893 749 553

Имейл адрес: office@imakood.com

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила за ползване на уеб сайтa, собственост на ИМАК ООД, се отнасят за всеки един посетител.

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на ИМАК ООД, са собственост на ИМАК ООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове.

ИМАК ООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайта на ИМАК ООД, като ИМАК ООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите.

Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на ИМАК ООД, без знание и съгласие от ИМАК ООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби, носи административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Всеки един посетител на уеб сайта на ИМАК ООД, оставяйки своя коментар, се съгласява с Общите условия на ползване на уеб сайта, собственост на компанията. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни (имена и e-mail адрес, телефон) за целите на директния маркетинг и се съгласява да получава рекламни съобщения от ИМАК ООД. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ИМАК ООД на посочените адрес или e-mail за контакти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта, собственост на ИМАК ООД. Ако сте потребител на нашия уеб сайт – изпращате отзив или записвате час онлайн, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.
ИМАК ООД спазва конфиденциалността на данните на хората, използващи сайта и услугите. ИМАК ООД събира лични данни единствено в случаите, когато те са доброволно предоставени за осъществяване на определена услуга. Събраната информация включва само данни за контакти за връзка.
ИМАК ООД се придържа към българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Всяка лична информация, предоставена доброволно от потребителите на сайта, се пази в строга тайна и не се споделя с трети страни.
ИМАК ООД събира анонимна информация за всяко посещение в сайта за технически и статистически цели.
Отзиви, форма за контакт и запитване през сайта на ИМАК ООД:
Във връзка с използването на уеб сайта, давам съгласието си, при използване на формата за контакт, отзив или формата за запитване личните ми данни да се използват с цел осъществяване на връзка със мен, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. Данните, които ИМАК ООД записва са доброволно попълнени в коментар, форма за контакт или запитване.
Колко дълго запазваме вашите данни
Събраните данни от формата за контакт се съхраняват до изготвяне на оферта за определеното запитване, или за срок от 5 години.
Какви права имате върху данните си
Във връзка с използването на уеб сайта и чрез съгласието си, при използване на формата за контакт, отзив или формата за запитване личните ми данни да бъдат обработвани от дружеството съзнавам, че:

  • мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
  • оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне

законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие.
Съзнавам, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.
Къде изпращаме вашите данни
При сключване на договор за изпълнение личните Ви данни се предоставят на трети лица обработващи лични данни със счетоводни цели или на куриерска фирма с цел изпращане на документи при необходимост.
Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по настоящия договор.
В случай на действително или потенциално нарушение на защитата на личните данни уведомяваме и предоставяме цялата необходима информация, за изпълнение на задълженията за уведомяване на компетентните надзорни органи и засегнатия(те) субект(и) на данни, незабавно, но при всички случаи не по-късно от 24 часа, след констатиране за нарушението на защитата на личните данни.
Ние няма да прехвърляме извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставените лични данни, без предварително писмено съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни.
Всяка от страните се задължава да информира другата страна за постъпило искане от субект на данни да упражни свои права, съгласно законодателството за защита на личните данни, във връзка с предадените личните данни.

Бисквитки

Ние използваме само Функционални (необходими) бисквитки

Те са свързани с правилното функциониране на нашата уеб страница, не могат да бъдат деактивирани, не събират информация за Вас и не се използват за маркетингови цели.

КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО?

Чрез настройки на браузъра или устройството с който сте посетили уеб сайта.

За повече информация как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, прегледайте настройките на Вашия браузъра или устройство.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.

Относно бисквитки от доставчици на външни услуги, свързани с реклама, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Възможно е, ако изберете да блокирате или деактивирате бисквитки, някои функционалности в нашия сайт да не работят частично или напълно.