Фирма „ИМАК”

Металните дилатационни фуги служат за балансиране или компенсиране на влиянието на различни фактори върху настилката. Осигуряват движение на настилката , причинени от различни видове вибрации и пропадане на основата, без да причиняват вреда.

Металните делатационни фуги

Дилатационната фуга придава завършен вид на сградата и Ви предпазва от дефекти по подове, стени и фасади при експлоатацията на обекта.В резултат на различни причини като промяна на условията на околната среда (температурни разширения или свивания), трафик и физични промени в структурата на вложените материали като пълзене и свиване (различно ниво на слягане поради различието в почвата, върху която е изградена конструкцията), се появяват вътрешни напрежения в конструктивните елементи на сградите.
Понякога големината на тези напрежения е значителна, за да се пренебрегне.

Галерия

Разгледайте, цялата галерия с изпълнени проекти на Метални делатационни фуги от фирма Фирма „ИМАК”

Разгледайте галерията