Фирма „ИМАК”

Носещите конструкции на сгради и съоръжения се нуждаят от укрепване – подобряване, увеличаване или корекция на експлоатационните показатели и устойчивоста на конструкциите.

Ремонт и укрепване

Този тип укрепване се налага при:

  • Повишено натоварване повишаване на носимоспособността на подови плочи, греди и мостови сегменти, инсталиране на тежка механизация, стабилизиране на конструкции срещу вибрации, промени в предназначението на сградата;
  • Повреди на носещи елементи стареене на материалите, вложени в конструкцията, корозия на армировката, инциденти (удари на превозни средства, земетръс, пожар);
  • Подобряване на експлоатационните характеристики и дълготрайността – намаляване на деформациите и ширината на пукнатините, намаляване на напреженията в армировката ,подобряване на устойчивостта на умора;
  • Промени в конструкцията – премахване на стени или колони, нарушаване на плочи и стени при конструктивни отвори;
  • Устойчивост при възможни неблагоприятни събития – повишаване на устойчивостта на земетръс, удар, експлозия и др.
  • Допуснати грешки в проекта и изпълнението – недостатъчна / несъответстваща армировка, недостатъчна / несъответстваща конструктивна височини

Фирма „ИМАК” е апликатор на материалите на световния лидер в строителния химия SIKA – България. Конструктивно укрепване може да бъде няколко вида:

Обшиване:

Осъществява се чрез добавяне на материали на епоксидна основа и стоманени пръти към колоните, гредите и преградите на сградата като се започне от основите, с цел разширяване сечението на наличните колони и греди.

Инжектиране на епоксидна смола:

Представлява частично укрепване чрез залепване с епоксидна смола на пукнатините в колоните, гредите и подовете. След полагане на инжекционна плака в повредените зони на съществуващата сграда, в тази плака се инжектира епоксидна смола с нисък вискозитет посредством специални автоматични машини с въздух под налягане.

Химически дюбели (Епоксидни анкери) :

Това е най-надеждния метод за набиване на стоманени пръти и се използва предимно при усилване на повредени колони и греди, при обшиване, фиксиране на знаци, парапети и осветителни елементи, при закрепяне на седалки, монтиране на метро и жп релси, неподвижно закрепване на бензинови помпи, монтаж на индустриални съоръжения и машини и поставяне на дюбели за други цели, които изискват елементи, които не ръждясват, не се разширяват, не се огъват, не се разграждат и с тях се работи икономично, бързо, лесно и сигурно.

Укрепване с подсилени полимерни ленти с въглеродни влакна (CFRP):

Тези ленти се изработват от усилена с влакна смола и карбонови нишки. Използват се при укрепване на елементи от стоманобетон и дърво. Предимства: ниско тегло, тънкост, висока издръжливост , липса на риск от корозия, възможност за прилагане на ограничени пространства и други.

Тъкани, подсилени с карбонови нишки :

Представляват укрепваща система с едностранно насочени карбонови нишки за външно приложение с цел усилване издръжливостта на стоманобетонни, лети и дървени конструкции против изкривяване и свличане.

Галерия

Разгледайте, цялата галерия с изпълнени проекти на Ремонт и Укрепване от фирма Фирма „ИМАК”

Разгледайте галерията