„КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ” – ГР. СТАРА ЗАГОРА

УСИЛВАНЕ НА КОНЗОЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ МЕЖДУЕТАЖНАТА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА, ЧРЕЗ ЗАЛЕПЯНЕ НА ТЪКАН ОТ ВЪГЛЕРОДНИ НИШКИ SIKAWRAP 230C (2013ГОД.) –

Обект:    „Конструктивно укрепване на стоманобетонна конструкция” – гр. Стара Загора, 

Вид дейност:  Усилване на конзолни стоманобетонни елементи от междуетажната подова конструкция на сградата, чрез залепяне на тъкан от въглеродни нишки SikaWrap 230C   (2013год.);

Носещите конструкции на сгради и съоръжения се нуждаят от укрепване – подобряване, увеличаване или корекция на експлоатационните показатели и устойчивоста на конструкциите. Този тип укрепване се налага при:

Повишено натоварванеовишаване на носимоспособността на подови плочи, греди и мостови сегменти, инсталиране на тежка механизация, стабилизиране на конструкции срещу вибрации,промени в предназначението на сградата;Повреди на носещи елементи тареене на материалите, вложени в конструкцията, корозия на армировката, инциденти (удари на превозни средства, земетръс, пожар);Подобряване на експлоатационните характеристики и дългтрайността – намаляване на деформациите и ширината на пукнатините, намаляване на напреженията в армировката,подобряване на устойчивостта на умора;Промени в конструкцията – премахване на стени или колони, нарушаване на плочи и стени при конструктивни отвори;Устойчивост при възможни неблагоприятни събития – повишаване на устойчивостта на земетръс, удар, експлозия и др.Допуснати грешки в проекта и изпълнението – недостатъчна / несъответстваща армировка, недостатъчна / несъответстваща конструктивна височи

Фирма „ИМАК” е апликатор на материалите  на световния лидер в строителния химия SIKA – Швейцария. Конструктивно укрепване може да бъде няколко вида:

1.Обшиване :

Осъществява се чрез добавяне на материали на епоскидна основа и стоманени пръти към колоните, гредите и преградите на сградата като се започне от основите, с цел разширяване сечението на наличните колони и греди.

2.Инжектиране на епоксидна смола :

Представлява частично укрепване чрез залепване с епоксидна смола на пукнатините в колоните, гредите и подовете. След полагане на инжекционна плака в повредените зони на съществуващата сграда, в тази плака се инжектира епоксидна смола с нисък вискозитет посредством специални автоматични машини с въздух под налягане.

3.Химически дюбели (Епоксидни анкери) :

Това е най-надеждния метод за набиване на стоманени пръти и се използва предимно при усилване на повредени колони и греди, при обшиване, фиксиране на знаци, парапети и осветителни елементи, при закрепяне на седалки, монтиране на метро и жп релси, неподвижно закрепване на бензинови помпи, монтаж на индустриални съоръжения и машини и поставяне на дюбели за други цели, които изискват елементи, които не ръждясват, не се разширяват, не се огъват, не се разграждат и с тях се работи икономично, бързо, лесно и сигурно.

4.Укрепване с подсилени полимерни ленти с въглеродни влакна (CFRP):

Тези ленти се изработват от усилена с влакна смола и карбонови нишки. Използват се при укрепване на елементи от стоманобетон и дърво. Предимства: ниско тегло, тънкост, висока издръжливост , липса на риск от корозия, възможност за прилагане на ограничени пространства и други.

5.Тъкани, подсилени с карбонови нишки :

Представляват укрепваща система с едностранно насочени карбонови нишки за външно приложение с цел усилване издръжливостта на стоманобетонни, лети и дървени конструкции против изкривяване и свличане. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com