РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН – „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“

Обект:    „Винпром Пещера“

Вид дейност:  Рязане и пробиване на стоманобетон (2015 год.)

 Фирма „ИМАК” притежава специализирана хидравлична техника с водно охлаждане за рязане на стоманобетон. Машината използва високоякостни диамантени ножове и без проблем реже дори и тежко армиран стомнабетон с дебелина до 60см.Режещото тяло се анкерира на релса на стени или под  и позволява да се режат хоризонтални или вертикални повърхности.    Задвижването се предава хидравлично  от главния модул на машината към режещото тяло и се управлява дистанционно. Нашите работни екипи са висококвалифицирани с богат опит при изпълнението на всякакви видове рязане.

 Изрязаната повърхност е равна и не са необходими дейности за допълнително изравняване. С машината за хидравлично рязане на стоманобетон могат да се изработват:

Контролни фуги;Дилатационни фуги;Отвори свързани с технологични процеси при производството;Стълбищни и вентиалционни отвори;Допълнителни отовори за прозорци и врати при промяна на предназначението на сградата;Възможно е премахването на ненужни стоманобетонни елементи – фундаменти, подпорни стени, фасадни панели и др. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com

РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН – „ДУРАПАК ТРАКИЯ” – ГР.ПАЗАРДЖИК

Обект:    „ДУРАПАК Тракия” – гр.Пазарджик

Вид дейност:  Рязане и пробиване на стоманобетон (2012год.) + (2013год.)

 Фирма „ИМАК” притежава специализирана хидравлична техника с водно охлаждане за рязане на стоманобетон. Машината използва високоякостни диамантени ножове и без проблем реже дори и тежко армиран стомнабетон с дебелина до 60см.Режещото тяло се анкерира на релса на стени или под  и позволява да се режат хоризонтални или вертикални повърхности.    Задвижването се предава хидравлично  от главния модул на машината към режещото тяло и се управлява дистанционно. Нашите работни екипи са висококвалифицирани с богат опит при изпълнението на всякакви видове рязане.

 Изрязаната повърхност е равна и не са необходими дейности за допълнително изравняване. С машината за хидравлично рязане на стоманобетон могат да се изработват:

Контролни фуги;Дилатационни фуги;Отвори свързани с технологични процеси при производството;Стълбищни и вентиалционни отвори;Допълнителни отовори за прозорци и врати при промяна на предназначението на сградата;Възможно е премахването на ненужни стоманобетонни елементи – фундаменти, подпорни стени, фасадни панели и др. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com

РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН – „КЦМ” – ГР.ПЛОВДИВ

Обект: „КЦМ” – гр.Пловдив

Вид дейност:  Рязане и пробиване на стоманобетон (2012год.)

Фирма „ИМАК” притежава специализирана хидравлична техника с водно охлаждане за рязане на стоманобетон. Машината използва високоякостни диамантени ножове и без проблем реже дори и тежко армиран стомнабетон с дебелина до 60см.Режещото тяло се анкерира на релса на стени или под  и позволява да се режат хоризонтални или вертикални повърхности.    Задвижването се предава хидравлично  от главния модул на машината към режещото тяло и се управлява дистанционно. Нашите работни екипи са висококвалифицирани с богат опит при изпълнението на всякакви видове рязане.

Изрязаната повърхност е равна и не са необходими дейности за допълнително изравняване. С машината за хидравлично рязане на стоманобетон могат да се изработват:

Контролни фуги;Дилатационни фуги;Отвори свързани с технологични процеси при производството;Стълбищни и вентиалционни отвори;Допълнителни отовори за прозорци и врати при промяна на предназначението на сградата;Възможно е премахването на ненужни стоманобетонни елементи – фундаменти, подпорни стени, фасадни панели и др. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com

РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН – „МОЛ ПЛОВДИВ”, „МОЛ ГАЛЕРИЯ”-ГР.СТАРА ЗАГОРА, „МОЛ СОФИЯ” – МАГАЗИНИ “H&M”

Обекти: „МОЛ Пловдив”, „МОЛ Галерия”-гр.Стара Загора, „МОЛ София” – магазини “H&M”

Вид дейност:  Рязане и пробиване на стоманобетон (2012год.)

Фирма „ИМАК” притежава специализирана хидравлична техника с водно охлаждане за рязане на стоманобетон. Машината използва високоякостни диамантени ножове и без проблем реже дори и тежко армиран стомнабетон с дебелина до 60см.Режещото тяло се анкерира на релса на стени или под  и позволява да се режат хоризонтални или вертикални повърхности.    Задвижването се предава хидравлично  от главния модул на машината към режещото тяло и се управлява дистанционно. Нашите работни екипи са висококвалифицирани с богат опит при изпълнението на всякакви видове рязане.

Изрязаната повърхност е равна и не са необходими дейности за допълнително изравняване. С машината за хидравлично рязане на стоманобетон могат да се изработват:

Контролни фуги;Дилатационни фуги;Отвори свързани с технологични процеси при производството;Стълбищни и вентиалционни отвори;Допълнителни отовори за прозорци и врати при промяна на предназначението на сградата;Възможно е премахването на ненужни стоманобетонни елементи – фундаменти, подпорни стени, фасадни панели и др. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com

РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН – „БИОВЕТ” – ГР.ПЕЩЕРА

Обект:    „БИОВЕТ” – гр.Пещера

Вид дейност:  Рязане и пробиване на стоманобетон (2013год.)

 Фирма „ИМАК” притежава специализирана хидравлична техника с водно охлаждане за рязане на стоманобетон. Машината използва високоякостни диамантени ножове и без проблем реже дори и тежко армиран стоманобетон с дебелина до 60см.Режещото тяло се анкерира на релса на стени или под  и позволява да се режат хоризонтални или вертикални повърхности.    Задвижването се предава хидравлично  от главния модул на машината към режещото тяло и се управлява дистанционно. Нашите работни екипи са висококвалифицирани с богат опит при изпълнението на всякакви видове рязане.

 Изрязаната повърхност е равна и не са необходими дейности за допълнително изравняване. С машината за хидравлично рязане на стоманобетон могат да се изработват:

Контролни фуги;Дилатационни фуги;Отвори свързани с технологични процеси при производството;Стълбищни и вентиалционни отвори;Допълнителни отовори за прозорци и врати при промяна на предназначението на сградата;Възможно е премахването на ненужни стоманобетонни елементи – фундаменти, подпорни стени, фасадни панели и др. 

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ НАШИ ДЕЙНОСТИ НА : https://imakood.com